Informacje
Galeria zdjęć
więcej
Rezerwacja zasobów
Rezerwacja zasobów sieci miejskiej komputerowej takich jak rzutniki multimedialne, sale konferencyjne, sprzęt IT
więcej
Plany rozbudowy sieci Elkman.pl

Całkowita wartość projektu wynosi 4 198 396,89 zł, w tym kwota dofinansowania – 3 568 637,35 zł.

Pomimo tego, iż wnioskodawcą jest Miasto Ełk zakresem rzeczowym zostaną objęte nie tylko miejskie jednostki organizacyjne, ale także powiatowe.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu umożliwi świadczenie usług sprawnej transmisji danych, obrazu i dźwięku. Sieć szerokopasmowa stanowić będzie strukturę teleinformatyczną niezależną od sieci operatorów publicznych działających na terenie miasta, do której przyłączone będą jednostki takie jak:  szkoły podstawowe, gimnazja i  szkoły średnie.

Wskaźniki rezultatu:

  •     Liczba osób które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu – 4000 osób
  •     Liczba osób które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu – w tym z terenów wiejskich – 20 osób
  •     Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – 27 szt.
  •     Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – w tym jednostki publiczne – 27 szt.
  •     Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – w tym szkoły (bez szkół wyższych i dla dorosłych) – 12 szt.


Wskaźniki produktu:

 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 9 km

Termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2013.

Badania społeczne
Badania społeczne pozwalają badać różnego rodzaju zjawiska przy pomocy przyjaznych ankiet online
więcej
Formularze online
Formularze online pozwalają zbierać różne informacje od użytkowników przy pomocy przyjaznych formularzy
więcej
Praktyki
Złóż aplikację o ubieganie się o praktykę w Miejskiej Sieci Optycznej.
więcej

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013